Czym są koła zębate i jakie są rodzaje przekładni zębatych?

Funkcjonowanie większości maszyn i urządzeń mechanicznych wymaga stosowania rozwiązań pozwalających na sprawne przenoszenie napędu między poszczególnymi elementami, a także dopasowywanie parametrów generowanego przez silnik ruchu obrotowego do istniejących potrzeb, zarówno jeżeli chodzi o liczbę obrotów, jak i wysokość momentu obrotowego. Sposobem na uzyskanie odpowiednich wyników przy wysokich prędkościach i znacznych obciążeniach, a zarazem osiągnięcie niezbędnej trwałości jest użycie kół zębatych oraz odpowiednich przekładni mechanicznych. Przekonajmy się, jak może to wyglądać w praktyce.

Jak działa przekładnia mechaniczna?

koła zębateKoło zębate to element, który służy do przenoszenia ruchu obrotowego z wałka napędowego na napędzany. Jest to możliwe za sprawą sprzężenia między uzębieniami współpracujących kół, które naciskają na siebie, co pozwala na wprawienie w ruch koła biernego dzięki obrotom koła czynnego. Dzięki temu, że pary kół mogą mieć identyczne rozmiary zębów, lecz przy różnych średnicach rozmaitą ich ilość, podczas wzajemnego oddziaływania da się zwiększyć moment obrotowy kosztem prędkości obrotowej, co będzie miało miejsce w przypadku przekładni nazywanych reduktorami i uzyskać efekt odwrotny w przekładni określanej jako multiplikator.

Jakie typy przekładni zębatych mogą być zastosowane?

Przekładnie mechaniczne różnią się nie tylko możliwościami zmiany parametrów ruchu w postaci ilości obrotów i momentu obrotowego, ale również płaszczyzny, w jakiej się on odbywa. Poza przekładniami z kołami zębatymi z uzębieniem czołowym, gdzie wałki są ustawione prostopadle, korzysta się też z przekładni z uzębieniem stożkowym, w których osie obrotu znajdują się względem siebie pod kątem. Używa się też przekładni planetarnych czy mimośrodowych albo ślimakowych.