Hydraulika siłowa

Pierścienie uszczelniające typu U1

Konstrukcja pierścieni U1 oparta jest o PN-72/M-73095 i ma zastosowanie w napędach hydraulicznych na ciśnienie robocze do 16 MPa z możliwością pracy na tłoku lub tłoczysku cylindra hydraulicznego.
Pierścień jest ukształtowany tak, że po zmontowaniu w zabudową zapewnia wstępny zacisk, a tym samym zachowuje szczelność w stanie bezciśnieniowym. W miarę wzrostu ciśnienia powierzchnia styku zwiększa się stopniowo na całą wysokość uszczelki. Wzrost ciśnienia ponad wartości dopuszczalne dla danego materiału powoduje jego wypływanie przez szczelinę po stronie grzbietowej.

Pierścienie uszczelniające typu U2

Pierścienie uszczelniające typu U2 są przeznaczone do uszczelniania węzłów uszczelniających w ruchu posuwisto-zwrotnym w wyższych dynamicznie warunkach pracy niż pierścienie U1. Nie wymagają pierścieni podporowych. Geometria pierścienia uszczelniającego typu U2 jest oparta o krótkie i grube wargi, zapewniając wysoką wielkość nacisków stykowych lub wysoką wartość ciśnienia w szczelinie dławiącej. Docisk warg pierścienia do powierzchni uszczelnianych wzrasta samoczynnie wraz ze wzrostem ciśnienia medium uszczelnianego. Nie zachodzi obawa zniszczenia powierzchni wskutek zatarcia, gdyż ukształtowanie warg pierścienia rowkowego umożliwia smarowanie szczeliny nawet przy wysokich ciśnieniach co umożliwia zastosowanie pierścieni U2 w szerokim zakresie ciśnień.

Pierścienie uszczelniające typu U6

Pierścienie uszczelniające typu U6 mogą być stosowane z powodzeniem w napędach i sterowaniach hydraulicznych. Pierścienie tej grupy doskonale nadają się do uszczelniania węzłów o ruchu posuwisto-zwrotnym, szczególnie w przypadkach wymaganej wysokiej niezawodności, szczelności i trwałości, przy ciśnieniach do 25MPa. Podstawowym surowcem do produkcji tego typu uszczelnień jest najczęściej kauczuk nitrylowy.

Pierścienie uszczelnijące wargowe nietypowe typu UN

Pierścienie uszczelniające o niesymetrycznych wargach są modyfikacją uszczelnień typu U2. Istotną ich wadą jest brak możliwości zastosowania uniwersalnego do uszczelniania w ruchu postępowo zwrotnym. Natomiast cenioną zaletą jest uniemożliwienie podwinięcia wargi współpracującej ruchowo (krótsza warga) przy względnym przesuwie elementu uszczelnianego w kierunku od części wargowej do grzbietu uszczelnienia. Najczęściej materiałami wykorzystywanymi do produkcji tego typu uszczelnień jest NBR, Si oraz inne.

Pierścienie uszczelniające typu V

Kształt pierścienia typu V jest odmienny od pozostałych uszczelnień wargowych, lecz zasada działania jest podobna. Mechanizm uszczelniania realizuje się poprzez zacisk warg uszczelniających na powierzchniach współpracujących części. Z drugiej strony uszczelnienie typu V posiada węższe wargi i jest pozbawione klasycznej części grzbietowej. Współpracuje z pierścieniami: podporowym i dociskowym, które wspomagają pierścienie uszczelniające typu V. Pierścienie nie powinny pracować "solo" ze względu na małą skuteczność. W miarę zwiększania ilości pierścieni uszczelniających w pakiecie zwiększać się będzie zdolność dławienia. Pakiet składający się z 5 - 6 pierścieni może być stosowany do ciśnień około 40 MPa. Korzystne jest stosowanie pierścieni gumowych V pakietowanych na przemian z pierścieniami tkaninowo-gumowymi typu VT.


Pierścień UT

Zestaw uszczelniający typu UT stosuje się głównie do uszczelniania tłoków w cylindrach
hydraulicznych. Zestaw ten przeznaczony jest do zabudowy bez dodatkowych elementów
podpierających, a dzięki elastomerowemu pierścieniowi podporowemu i zwartej zabudowie
nie wymaga regulowanej komory. Ze względu na stosunkowo większą sztywność warg, zestaw UT wolniej reaguje na zmiany ciśnienia medium, co powoduje możliwość występowania niewielkich przecieków. w zawiązku z tym zestaw UT zaleca się stosować na tłok.

Pierścień UP

Jednoczęściowe pierścienie uszczelniające typu S8 i UP tłoczyska z gumowym głównym
elementem uszczelniającym oraz połączoną na stałe częścią wzmocnioną tkaniną spełniającą warstwę przeciw wyciskową. Cechuje się łatwym montażem, wysoką szczelnością zwłaszcza w niskim obszarze ciśnienia, niskim tarciem po dłuższym postoju dzięki części tkaninowej, małą wrażliwością na zanieczyszczenia cieczy roboczej.

Pierścienie Zgarniające

Pierścienie gumowe zgarniające typu Z, ZW i ZZ stosuje się do uszczelniania napędów i sterowań hydraulicznych oraz pneumatycznych. W technice uszczelnień spotyka się dużą gamę pierścieni pomocniczych mających za zadanie zabezpieczyć pracę zasadniczych uszczelnień, od których zależy szczelność układu lub zespołu. Do pierścieni pomocniczych pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym zaliczamy pierścienie zgarniające, które mają za zadanie nie dopuścić zanieczyszczeń stałych lub płynnych w postaci kurzu, błota lub cieczy aktywnej wraz z poruszającym się tłoczyskiem lub nurnikiem do uszczelnienia zasadniczego lub prowadnic tłoczysk.
Szczególnie odpowiedzialna rola spada na pierścienie zgarniające pracujące w warunkach dużego zapylenia np. w: kopalniach, rolnictwie, maszynach budowlanych. W związku z ww. funkcją, pierścienie zgarniające są umieszczone pomiędzy środowiskiem zanieczyszczonym a zasadniczym uszczelnieniem lub tuleją ewentualnie prowadnicą dławnicy. Surowcem do produkcji tego typu uszczelnień jest najczęściej kauczuk nitrylowy.
Uszczelnienia z grupy ZZ doskonale nadają się do zgarniania zanieczyszczeń zewnętrznych z elementów pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym. Usztywnienie metalowe wymaga pasowanie w obudowie na wcisk. Surowcem do produkcji tego typu uszczelnień jest najczęściej kauczuk nitrylowy.

Pakiety Uszczelniające

Materiał tkaninowo-gumowy jest od dawna stosowanym materiałem na uszczelnienia cylindrów oraz nurników hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, szczególnie w cieczach hydraulicznych, w których utrzymanie czystości jest utrudnione. Do takich warunków pracy uszczelnień można zaliczyć rolnictwo, górnictwo, hutnictwo i głównie w tych dziedzinach są one stosowane.

Materiał tkaninowo-gumowy składa się z tkaniny, najczęściej bawełnianej, oraz mieszanki gumowej połączonej z tkaniną w procesie powlekania lub kalandrowania. Pakiety tkaninowo- gumowe występują w pełnych kompletach jako 3-DT1, 5-DT2 i siedmio-elementowe-DT3.
Pakiety DT1 mają zastosowanie zazwyczaj do uszczelniania tłoka przy ciśnieniu 16 MPa, natomiast pakiety DT2 przy ciśnieniu 25 MPa oraz DT3 zaleca się do uszczelniania tłoczysk przy ciśnieniu 32 MPa.

Pierścienie prowadzące

Przeznaczone są zarówno do dławnic, jak i tłoków. Zabezpieczają kontakt metal-metal, spełniają istotną funkcję prowadzącą, znoszą radialne przeciążenia. Ich główne zalety to niska ścieralność i samosmarowanie, ponadto nie wysychają, nie przywierają i nie blokują się. Pierścienie i taśmy prowadzące firmy Guarnitec doskonale sprawdzają się w cylindrach hydraulicznych i pneumatycznych, w różnych urządzeniach i gałęziach przemysłu.

Taśmy prowadzące

Wykonane są z włókien syntetycznych (materiał kompozytowy) z domieszką PTFE. Taśmy prowadzące standardowo impregnowane są żywicą fenolową. Taśma prowadząca najczęściej stosowana jest w siłownikach hydraulicznych, pneumatycznych montowanych na tłokach i tłoczyskach. Materiał Taśm prowadzących ma bardzo dużą nośność i znakomity poślizg. Cechą charakterystyczną Taśm prowadzących oraz główną zaletą użytkową jest znikoma chłonność wody (nie pęcznieje). Statyczna wytrzymałość Taśm prowadzących na ściskanie np. modelu KT200 prostopadle do laminowania wynosi 345 N/mm² a KT200T 320 N / mm². Taśmy prowadzące cechuje odporność na zużycie, możliwość dużego obciążenia, precyzyjne prowadzenie, łatwy montaż, duża trwałość. Taśmy prowadzące znajdują zastosowanie jako elementy łożyskujące w urządzeniach hydraulicznych pracujące pod wysokim obciążeniem, siłownikach hydraulicznych, w maszynach budowlanych oraz wielu innych.