Jak pasować wpusty pryzmatyczne?

W układach mechanicznych stosuje się wiele rozmaitych elementów obrotowych np. rotujących podczas pracy maszyny lub urządzenia wałów i osi. Z reguły osadza się na nich podzespoły, które służą do odbioru lub przekazywania napędu m.in. w postaci piast czy kół uzębionych lub pasowych. Ze względu na uzyskanie efektywnego przekazywania momentu obrotowego konieczne staje się ich unieruchomienie, a jednocześnie zapewnienie możliwości stosunkowo łatwego demontażu w razie takiej potrzeby. Dla przeciwdziałania efektom momentu skręcającego i zapobieganiu przemieszczeniu można użyć różnych rozwiązań, jednak wśród najpopularniejszych będzie użycie odpowiedniego wpustu pryzmatycznego do wałów. Przekonajmy się, jak wygląda ich pasowanie.

układ mechanicznyCo trzeba wiedzieć o wpustach pryzmatycznych?

W układach mechanicznych szeroko korzysta się z połączeń kształtowych. Do częściej stosowanych należą wypusty pryzmatyczne. Ich działanie opiera się na ścisłym przyleganiu ich powierzchni bocznych do ścian wcięcia wykonanego w wale oraz umieszczanym na nim elemencie, co zapobiega przemieszczeniom w płaszczyźnie obrotu i tym samym eliminuje powstawanie opóźnień w przekazywaniu momentu, generowaniu drgań oraz wibracji, a także niekorzystnemu rozkładowi mas. Kluczem będzie więc właściwe dobranie materiału, z jakiego powstanie wpust, ponieważ nie może on ulegać odkształceniom. Równie istotna okaże się kwestia wymiarów tj. szerokości i wysokości. Wśród najważniejszych parametrów jest również tolerancja wymiarowa przekładająca się na dokładność pasowania.

Tolerancje dla wpustów pryzmatycznych

Rodzaj tolerancji dla wpustu pryzmatycznego jest uzależniony do tego, w jaki sposób współpracują ze sobą poszczególne elementy. W sytuacji, gdy pozostają one względem siebie w spoczynku na ogół stosuje się pasowanie h6/P9. Jeżeli piasta ma przemieszczać się wzdłuż czopu wału, konieczne okaże się zastosowanie pasowania h6/D10 dla piasty koła a dla wału h6/H9.