Łożyska kulkowe wzdłużne

Łożyska kulkowe wzdłużne

Łożyska kulkowe oporowe (łożyska kulkowe wzdłużne) występują w wersjach jednokierunkowej i dwukierunkowej. Łożyska te przejmują duże siły osiowe, jednocześnie nie mogą być obciążane promieniowo.

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe
Składają się z jednego pierścienia wewnętrznego, który montowany jest na wale, oraz jednego pierścienia zewnętrznego, który montowany jest w oprawie wraz z koszykiem z kulkami. Łożyska kulkowe oporowe o tej konstrukcji mogą tylko przenosić obciążeń osiowe w jednym kierunku, natomiast obciążenia promieniowe są niedopuszczalne.
Kulkowe osiowe łożysko jednokierunkowe :

  • nie może przenosić obciążenia promieniowego
  • prędkość obrotowa łożyska oporowego jest mała

Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe
Składają się z jednego pierścienia wewnętrznego, który montowany jest na wale, dwóch pierścieni zewnętrznych montowanych w oprawie (płaska lub kulista powierzchnia osadzenia) oraz dwóch

  • koszyków z kulkami.
  • Łożysko dwukierunkowe:
  • uniemożliwia wahania w czasie ruchu
  • ustala wał w obu kierunkach

Łożyska kulkowe oporowe tej konstrukcji mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach, natomiast obciążenia promieniowe są niedopuszczalne. Obok wykonania w którym pierścień zewnętrzny ma płaskie czoło oporowe istnieją również łożyska kulkowe oporowe z pierścieniami zewnętrznymi kulistymi i podkładkami kulistymi.
Łożyska oporowe z płaskimi pierścieniami zewnętrznymi nie kompensują jakiegokolwiek ruchu niewspółosiowego (ukośnego usytuowania) wału względem oprawy.
Łożyska z pierścieniami z kulistą powierzchnią osadzenia nadają się do współpracy z odpowiednimi podkładkami o wklęsłej powierzchni umożliwiającej kompensację ruchu niewspółosiowego lub wychylenia wału względem oprawy. Powierzchnie przylegania pierścieni łożyska muszą być równoległe. Odchylenia kątowe mogą być wyrównane przy zastosowaniu podkładek kulistych.
W przypadku łożysk kulkowych oporowych łożyska są rozłączne co pozwala na niezależny montaż pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego. Łożyska kulkowe oporowe produkowane są w normalne klasie dokładności.