Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne są przeznaczone do przenoszenia obciążeń złożonych tzn, promieniowych i osiowych. Do podstawowych grup tych łożysk należą

  • Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
  • Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe
  • Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

 

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe są wykonywane zwykle z następującymi kątami działania :

  • 15 ° oznaczone literą C
  • 25 ° oznaczone literą a
  • 40 ° oznaczone literą B

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić obciążenia osiowe w jednym kierunku. Łożyska z kątem działania 15 i 25 ° mogą pracować przy bardzo dużych prędkościach obrotowych. Łożyska te stosuje się często w układach zdwojonych lub wielokrotnych. Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe z kątem działania 40 ° są przystosowane do przenoszenia stosunkowo duży obciążeń osiowych.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe mają jeden z pierścieni dzielony (wewnętrzny oznaczenie - QJ, lub zewnętrzny oznaczenie Q). Łożyska te mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach. Łożyska typu Q są wykonywane z kątem działania 23° a typu QJ z kątem działania 35 °. Łożyska typu Q I QJ nie należy stosować tam, gdzie może

może występować obciążenie ściśle promieniowe.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe mogą przenosić oprócz sił promieniowych znaczne obciążenia osiowe w obu kierunkach, mogą również być obciążone momentem. Jedno łożysko kulkowe skośne dwurzędowe pracuje tak, jak para łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układzie “O”. Łożyska te są wykonywane z kątem działania 32 °.